Rickard Wendel

På min blogg kommenterar jag utifrån mitt polititiska engagemang. Jag är moderat deltidspolitiker och bor i Malmö.

Ideologiskt är jag klassiskt liberal. Individens rättigheter står i centrum och får i princip inte kränkas. Varje människa har frihet att bestämma över sitt eget liv så länge den inte skadar någon annan. Statens viktigaste uppgift är att skydda varje enskild individ från tvång och kränkningar.

För detta kämpar jag i mitt politiska engagemang och försöker tillämpa i mina politiska uppdrag. Jag tillhör säkert inte de mest kompromissvilliga men har lärt mig att man inte heller kan vara alltför styvnackad om man ska få gehör för sina idéer. Politiskt engagemang kräver tålamod och uthållighet. Min strategi är att ihärdigt och överlagt jobba för min övertygelse, samarbeta med goda krafter samt fånga de möjligheter som förr eller senare dyker upp.

Rickard Wendel

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Comments are closed.