Sjukvård

Harald i Uppsala

Jag ger kommentarer till det som sker och inte sker i politiken och till vad jag läser i tidningar.
Jag har varit kommunalråd i nio år och riksdagsledamot i fyra år. Ägnar mig nu åt att skriva och att…

Rickard Wendel

På min blogg kommenterar jag utifrån mitt polititiska engagemang. Jag är moderat deltidspolitiker och bor i Malmö.

Ideologiskt är jag klassiskt liberal. Individens rättigheter står i centrum och får i princip inte kränkas. Varje människa har frihet att bestämma över…

Gudrun grunnar

Jag skriver mest om politik, men ibland dyker det upp lite andra funderingar kring olika aspekter av livet i allmänhet. Jag är landstingsråd för Kristdemokraterna i Kalmar län, med yrkesmässig bakgrund som sjuksköterska. Jag har mest arbetat i äldrevård och…