Debatt

Latteliberalen

Socialliberal och miljöpartist med rätt att avvika från partilinjen, trebarnsfar, specialpedagog. Gillar kaffe och death metal från Göteborg.

Latteliberalen

Harald i Uppsala

Jag ger kommentarer till det som sker och inte sker i politiken och till vad jag läser i tidningar.
Jag har varit kommunalråd i nio år och riksdagsledamot i fyra år. Ägnar mig nu åt att skriva och att…

Christian Carlsson

Bloggen skrivs av Christian Carlsson (kd) som är juridikstuderande vid Stockholms Universitet, andre vice ordförande i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) samt suppl. i Stockholm Business Region AB. Bloggen samlar debattartiklar, kommentarer, och twitterflöden om främst svensk politik.

Christian Carlsson

Rickard Wendel

På min blogg kommenterar jag utifrån mitt polititiska engagemang. Jag är moderat deltidspolitiker och bor i Malmö.

Ideologiskt är jag klassiskt liberal. Individens rättigheter står i centrum och får i princip inte kränkas. Varje människa har frihet att bestämma över…

Munkhammar blogg

På munkhammar.org/blog skriver Johnny Munkhammar, som är författare, företagare, föreläsare och riksdagsledamot för Moderaterna. På bloggen kommenteras aktuella frågor om samhälle, ekonomi och politik – ofta från ett frihetligt perspektiv, alltid utifårn fakta. På bloggen finns också länkar till Munkhammars…

Åke Askensten

Jag är fritidspolitiker i MP, bl.a. i Stockholms kommunfullmäktige och exploateringsnämnden. Grön debattör och dito senior. Journalist med inriktning på TV. Gift. 2 barn och 2 barnbarn.
Bloggen handlar till stor del om olika samhällsfrågor.

Åke Askensten

Birger Schlaug

SCHLAUG.SE är en blogg av Birger Schlaug om politik, ekonomi, livsfrågor och kultur. Givetvis skrivs om partipolitik, men helt utan partilojalitet. Birger är f.d. språkrör och riksdagsledamot (MP). Numera inte medlem i något parti, däremot i det tillväxtkritiska nätverket STEG…

Harald i Uppsala

Skriver om politik och kommenterar vardagshändelser. Jag ställer gärna upp som inledare i samtalsgrupper, alternativt föredragshållare, om, i första hand, politisk styrning, patientsäkerhet och natur och miljö. Jag kan också hjälpa till vid upprättande av skrivelser till, till exempel, myndigheter.…

Jämlikhetsanden

Jämlikhetsanden är det svenska namnet på boken The Spirit Level av de brittiska hälsoforskarna Kate Picket och Richard Wilkinson. En utvecklad debatt kring boken och idéerna i den finns på http://www.equalitytrust.org.uk/.
Mitt mål med bloggen är att utrycka och…